Снижение цен на тепловизоры testo 875 и testo 881

Снижение цен на тепловизоры testo 875 и testo 881 01.09.2010

Снижение цен на тепловизоры testo 875 и testo 881

Снижение цен на тепловизоры Testo.

№ заказа

Модель

Текущая цена до 01.09.2010

Новая цена с 01.09.2010

Снижение цены

0560 8751

testo 875-1

129 000

119 000

-10 000

0560 8752

testo 875-2

179000

179 000

0

0563 0881 v1

testo 881-1

199000

199 000

0

0563 8752

testo 875-2 set

279000

279 000

0

0563 0881 V2

881-2

329 000

299 000

-30 000

0563 0881 V3

881-3

399 000

339 000

-60 000

0563 0881 V4

881-3 Set

464 000

399 000

-65 000


Возврат к списку

=